Viivi

Viivi Lehto-Peltomäki s.1983

“Unelmoiminen vaatii rohkeutta. Unelmien toteuttaminen uskoa ja intohimoa.”

Viivi Lehto-Peltomäki on agentti, sarjayrittäjä ja muotoilija. Lehto-Peltomäki on toiminut design-alalla vuodesta 2008 lähtien. Hänen missionaan on saattaa luovuus ja kaupallisuus yhteen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Hän on erityisesti kiinnostunut konseptien kaupallistamisesta ja lisensoinnista. Hän uskoo kaikkea-voi-tehdä -asenteeseen, uteliaisuuteen ja empatiaan.

Lehto-Peltomäki työskentelee agenttina, kaupallisten luovan talouden hankkeiden parissa ja itsenäisenä muotoilijana ja kuvittajana. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan ovat urapolut, ammattilaisten ja asiantuntijoiden johtaminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen tätä varten. Lehto-Peltomäen viimeaikaiset projektit ovat keskittyneet muotoilun ja suunnittelun keinojen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä ja brandin rakentamisessa. Hän on erikoistunut strategiseen suunnitteluun ja muotoiluun, jossa hyödynnetään käyttäjälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun metodeita.

Lisäksi hän luennoi ja fasilitoi workshopeja niin oppilaitoksissa kuin asiantuntijaorganisaatioissa sekä sparraa luovan alan yrityksiä keskeisimpinä teemoinaan mm. muotoilun keinot liiketoiminnan kehittämisessä sekä uudet liiketoimintamallit luovan talouden kentällä. Lehto-Peltomäen erikoisosaamiseen kuuluvat IPR-, lisensointi ja palveluiden kaupallistaminen sekä aiheeseen liittyvät sopimusasiat ja neuvottelut.

Vuonna 2010 Viivi Lehto on palkittu Suomen Valtioneuvoston myöntämällä merkittävällä Sammontekijät -palkinnolla. Palkinto myönnettiin tunnustuksena siitä, että “… Lehto on rohkeasti etsinyt uusia yhteistyömuotoja muotoilun ja talouselämän välillä ja hänet tunnetaan alan uudistajana…”. Palkinnon saamisen lähtökohtia olivat mm. uudenlainen ajattelu, luovuus, innovatiivisuus ja hyödyllisyys.

Lehto-Peltomäki on toiminut vuosina 2008-2010 omalla toiminimellään freelancer-yrittäjänä, tarjoten palveluita muotoilun ja kulttuurin tuottamisen saralla. Lehto-Peltomäki on perustanut vuonna 2010 muotoiluun, managerointiin ja agentointiin erikoistuneen yrityksensä Musta Design Oy:n. Vuosina 2011-2015 hän toimi osakkaana designia koiraperheen kotiin tekevässä Neroko Oy:ssä.

Vuonna 2014 hän perusti Bombotti Oy:n yhdessä kuvittaja Sanna Pelliccioni kanssa. Bombotti on kuvitettuihin keittiötuotteisiin ja graafiseen suunnitteluun erikoistunut yritys. Lehto-Peltomäelle Bombotissa yhdistyvät oma intohimo arjen estetiikkaan ja kuoseihin sekä halu kehittää uusia konsepteja, jotka saavat ihmiset hyvälle mielelle. Hän oli perustajaosakkaana tapahtumia ja kirjoja mittatilauksesta tuottavassa Mirri Creative Oy:ssä ja vaikuttaa tällä hetkellä yrityksen Advisory Boardissa. Mirri Creativen erikoisuus ovat suuren suosion saavuttaneen aikuisille suunnatut värityskirjat.

Lehto-Peltomäki on kouluttautunut teolliseksi muotoilijaksi Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Lisäksi hän on suorittanut mm. Luovan talouden agentti- ja managerivalmennuksen Sillanrakentajat ESR-hankeen puitteissa vuosina 2009-2011, Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon vuosina 2013-2014 sekä osallistunut NLP Praktitioner valmennukseen vuonna 2014.

Lehto-Peltomäki on toiminut vuosina 2012-2014 Luovan talouden agentit ja managerit AGMA ry:n puheenjohtajana ja on nykyisin hallituksen varajäsen. Yhdistyksen tavoitteena on edistää Suomen luovien alojen liiketoiminnan kehittymistä, kasvua ja vientiä. Hän toimii aktiivisesti useissa yhdistyksissä, joissa pyrkii edistämään luovaa taloutta ja yrittäjyyttä. Hän on toiminut tuottajana myös useissa kansainvälisissä luovaan alaan liittyvissä projekteissa mm. Suomi-asema-tapahtumissa.

 

Viivi Lehto-Peltomäki, b. 1983

“To dream requires courage. To make dreams come true is about faith and true passion”.

Viivi Lehto-Peltomäki is an agent, serial entrepreneur and designer. She has worked as a design professional and an entrepreneur in the design industry since 2008. Her mission is to create new opportunities for creative business. She is especially interested in commercialising and licensing. She believes in can-do-attitude, curiosity and empathy.

Her recent projects have focused on utilising the design methods in developing business activities. She has specialised in strategic and user-centred design. Lehto-Peltomäki is also working as a developer, designer and artist in selected projects. She has a personal interest to create better ways to lead professionals and knowledge workers and is continuously developing new models for managerial use.

In addition, she lectures and facilitates workshops in educational institutions as well as expert organisations, and spars creative businesses in areas such as developing start-up businesses and new business models in the field of creative industry. She has specialised in IPR, licensing and commercialising issues, negotiations and agreements.

In 2010, the Finnish government presented Viivi Lehto-Peltomäki with the remarkable Sammontekijät- award.  The award was given to acknowledge Lehto for “courageously seeking out new forms of collaboration between design field and other industries, and being recognized as a pioneer in her field.” The criteria for receiving the award were, amongst other things, creativity, innovativeness, functionality and novel thinking.

Lehto-Peltomäki has worked as a freelancer during 2008-2010, offering services in the fields of design and culture producing. She has founded her first business Musta Design Ltd. in 2010. Musta Design specialises in design, agenting and licensing. During the years 2011-2015 she worked as a partner in Neroko Ltd., a Scandinavian design brand producing products for homes with dogs.

Lehto-Peltomäki is a founding partner in Bombotti Ltd. together with Sanna Pelliccioni since 2014. For Lehto-Peltomäki, Bombotti combines her own passion for everyday aesthetics and design with the desire to develop new concepts and products to put people in a good mood. She was also a founding partner in Mirri Creative Ltd., founded in 2015, specialized producing custom-made events and pocket size books.

Lehto-Peltomäki has received her education as an industrial designer at the Lahti Institute of Design, University of Applied Sciences. She has also trained as an agent and manager of creative industry on the Sillanrakentajat ESR project in 2009 – 2011, qualified as a Product developer in 2013-2014 and as an NLP Practitioner in 2014.

In 2012-2014 Lehto-Peltomäki has served as the chairperson of AGMA association, Agents and managers in Finnish creative industries. The association aims to promote the development, growth and export of the creative industry businesses. She has also worked as a producer in multiple international projects within the creative industries, for example the Finland-Station –events.

 

 


Loading