Sanna

Sanna Pelliccioni s. 1976

“Haluan luoda kuvillani hyvää ja tuoda iloa maailmaan. Tahdon kutitella ihmisten omaa mielikuvitusta.”

Sanna Pelliccioni liikkuu työssään kuvittamisen ja designin välimaastossa. Hänelle tärkeää on luoda tunnelmia ja oivalluksia tarinoiden ja kuvien avulla. Pelliccioni on toiminut yrittäjänä toiminimellään Bombo vuodesta 2012 ja on sitä ennen tehnyt freelancer-kuvittajan töitä vuodesta 2003. Aikaisemmalta koulutukseltaan Pelliccioni on biologi, mikä tuo syvyyttä esimerkiksi luontokuvitusten tekemiseen. Vuodesta 2014 lähtien hän on toiminut yrittäjänä Bombotti Oy:ssä yhdessä Viivi Lehto-Peltomäen kanssa.

Pelliccionin mielestä Bombotissa yhdistyvät innostavalla tavalla kuvitus, graafinen suunnittelu ja tarinallisuus. Tarinallisuus näkyy kuvituksiin perustuvassa tuotemallistossa, jota on myyty vuodesta 2012 lähtien. Mallisto sisältää sisustuksellisia kodin tarve-esineitä ja paperituotteita. Tuotteita on tällä hetkellä myynnissä Suomessa noin 30 liikeessä Suomessa sekä lisäksi yksittäisiä ulkomaisia jälleenmyyjiä. Pelliccionin Oma perhe -kuosia on lisensoitu mm. Finlaysonille kodintekstiileihin, Saintexille heijastimiin ja Putingille paperituotteisiin.

Pelliccioni työskentelee kuvittajana ja graafisena suunnittelijana erityisalueinaan lasten kirjat, kirjojen kansien kuvitus ja suunnitelu sekä luontokuvitukset. Merkittävimpiä asiakkaita ja projekteja viime vuosina ovat olleet mm. kirjaprojektit Tammelle,  WSOY:lle, Gummerukselle,  Lasten Keskukselle, Kirjapajalle ja Minerva Kustannukselle sekä luontokuvitusprojektit Espoon, Kauniaisten ja Hyvinkään kaupungeille. Lisäksi Pelliccioni on tunnettu omista lastenkirjoistaan mm. Onni-poika-kirjasarjastaan, josta ilmestynyt jo yhdeksän osaa.

Näyttelyt ja työpajat ovat olennainen osa Pelliccionin työtä ja työskentelyprosessia. Näyttelyissä ja työpajoissa tarinat ja visualisoinnin alkavat elämään omaa elämäänsä yhdessä yleisön ja osallistujien kanssa. Pelliccioni on aktiivinen vaikuttaja lasten kulttuurin ja kirjallisuuden saralla ja omaa tätä kautta hyvät verkostot alalla. Hän on ollut kansaivälisen lastenkirjajärjestön IBBY Finlandin hallituksen jäsen vuodesta 2013 lähtien. IBBY Finlandin perusajatuksena on tukea lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukutaitoa ympäri maailmaa. Pelliccioni on myös Stadin aikapankin perustajajäsen ja ympäristöstään kiinnostunut kaupunkilaisaktiivi.

Pelliccioni on suorittanut graafisen suunnittelun perus- ja jatko-opintoja mm. Pekka Halosen Akatemiassa. Aikaisemmalta koulutukseltaan Pelliccioni on filosofian maisteri Oulun Yliopistosta.

 

Sanna Pelliccioni, b. 1976

“I want to create good and bring joy to the world with my illustrations. I want to tickle people’s imagination.”

Sanna Pelliccioni is illustrator, designer and author. She smoothly combines creative fields in her projects and work. It is important for her to create atmospheres and insights with stories and illustrations.

Pelliccioni has been running her company Bombo since 2012 and prior to that, has worked as a freelance illustrator since 2003. Pelliccioni’s previous education as a biologist brings depth to illustrations of nature, for instance. From 2014 onwards, she has worked as a founding partner in Bombotti Ltd. together with Viivi Lehto-Peltomäki. She is also a founding partner in Mirri Creative Ltd., founded in 2015, specializing in producing custom-made events and books.

For Pelliccioni Bombotti combines illustration, graphic design and narration in an inspiring manner.  Narrative stories can be seen in the illustration-based product collection, which has been on the market since 2012. The collection comprises household products with a decorative touch. Pelliccioni’s  Oma Perhe, My family, pattern has also been licensed to many companies in Finnish market for example Finlayson’s household textiles. Bombotti is also co-operating with licensing partners, Saintex with reflectors and Putinki with paper products, to mention a few.

Pellicioni works as an illustrator and graphic designer specialising in children’s books, book cover illustrations and design, and nature illustrations. Her most noteworthy customers and projects in recent years have been book projects in Finland for publicers like Tammi, WSOY, Gummerus, Minerva Kustannus and Lasten Keskus & Kirjapaja, as well as nature illustration projects for the cities on Espoo, Kauniainen and Hyvinkää. In addition, Pelliccioni is known for her own children’s books, for example, her Onni-Poika (Onni-boy) book series, which has already had nine parts published. Onni-boy –series has also been licensed to China’s market area.

Exhibitions and workshops are a critical part of Pelliccioni’s work and working process. At exhibitions and workshops stories and visualisations come to life together in interaction with the audience and participants. Pelliccioni is active in the field of children’s culture and literature and has wide networks in these industries. She has been a board member of the International Board on Books for Young People (IBBY) Finland since 2013. The mission of IBBY is to support children and young people’s literature and literacy around the world. Pelliccioni is also a founding member of Helsinki’s time bank, and an urban activist interested in her environment.  

Pelliccioni has done basic and advanced studies in graphic design at Pekka Halonen Academy, amongst other places. She has previously earned a Master’s degree from the University of Oulu.


Loading