We are

Bombotti on kuoseihin ja kuvitettuihin keittiötuotteisiin erikoistunut yritys. Yritys on tunnettu myös kuvituksista ja graafisesta suunnittelusta. Helsinkiläistä Bombottia luotsaavat kuvittaja Sanna Pelliccioni ja muotoilija Viivi Lehto-Peltomäki.

Bombotin keittiötuotteisiin keskittyvä mallisto ja kuosit vaihtelevat sesongin mukaan. Mallistossa esitellyt kuosit ovat myös lisensoitavissa valikoiduille yhteistyökumppaneille. Lisäksi Bombotti tekee kuoseja tilaustyönä asiakkaan tarpeisiin.

”Me uskomme, että kynän jäljellä on merkitystä.” Design sisältää aina tarinan, suuremman kokonaisuuden, johon yksittäinen Bombotin kuosi, kuvitus tai tuote liittyy.

Hyvä design on aitoa ja uniikkia kuten sydämellinen nauru tai sormenjälki. Bombotissa tämä tarkoittaa yhdistelmää laadukasta graafista suunnittelua ja korkeatasoista taiteellista ilmaisua. Yrityksen arvot ovat ilo, kestävä kehitys ja empatia. Bombotti nimi tulee italian sanasta ”bombo”, kimalainen. Iloinen, pieni olento, joka työskentelee ahkerasti osana yhteisöään.

Yrityksen tarina alkoi vuonna 2012, kun Sanna Pelliccioni suunnitteli Oma Perhe/ My Family –kuosin. Omien keittiötuotteiden lisäksi kuosi linsensoitiin kodin tekstiileihin (Finlayson), postikortteihin ja paperituotteisiin (Putinki) ja heijastimiin (Saintex). Myöhemmin Bombotin kuosi- ja tuotevalikoima on kasvanut.

 

Bombotti is a design company specialised in pattern design and delightful kitchen accessories. Company is also known for tailor made illustrations and graphic design for books. Helsinki based Bombotti is founded by illustrator Sanna Pelliccioni and designer Viivi Lehto-Peltomäki.

Collection of kitchen accessories varies seasonally. The patterns presented in collection, are also licensed for selected partners. In addition Bombotti is offering custom made pattern design services.

“We believe that mark of a pen matters.” For Bombotti, design always includes a story and a bigger meaning.

Bombotti design is true like laughter from a heart and unique like a fingerprint. Bombotti is a combination of artistic expression and graphic design.  Company’s leading values are joy, sustainability and empathy. The meaning of the company name Bombotti, comes from italian origin word “bombo”, bumblebee. Joyful and hard working little creature – strongly connected to the community.

The story of the company started on the year 2012 from Sanna Pelliccioni’s  Oma Perhe/ My family -pattern, also licensed for home textiles (Finlayson), postcards and paper products (Putinki) and reflectors (Saintex). Afterwards pattern selection and product variety have grown.


Loading